V.U.K.

YouthArt Špancir

Projekt “YouthArt Špancir” odnosi se na organizaciju međunarodnog volonterskog kampa u Varaždinu u trajanju od 7. do 29. kolovoza 2016. godine. Svrha projekta je popularizirati međunarodnu mobilnost mladih kroz volonterstvo i rad na poticanju i razvoju aktivnosti lokalnih stanovnika na rješavanju specifičnih problema zajednice i društva u cjelini. Ciljevi provedbe projekta su jačanje organizacijskih kapaciteta organizatora za ugošćivanje međunarodnih volontera/ki te razvoj volonterskih programa, prezntacija potencijala za međunarodnu mobilnost mladih te stjecanje socijalnih vještina mladih kroz volontiranje te promocija postojećih programa mobilnosti putem organizirane razmjene iskustava domaćih i međunarodnih volontera.

U okviru projekta, a u skladu sa spomenutim ciljevima i svrhom provedbe istog, definirano je nekoliko skupina aktivnosti:

  1. Upravljanje projektom – skupina aktivnosti koja obuhvaća poslove administracije, koordinacije, dokumetiranja i arhiviranja, komunikacije s lokalnim dionicima, planiranja i upravljanja financijama na projektu, logistike kampa (ugovaranja smještaja, dozvola boravka i prehrane volontera, itd.)
  2. Istraživanje – podrazumijeva niz aktivnosti prikupljanja informacija o potrebama, problemima te potencijalima mladih u Varaždinu s ciljem razvoja adekvatnog volonterskog programa usmjerenog na istražena područja.
  3. Edukacija – aktivnosti neformalne edukacije kroz format radionica za volontere te radionice volontera za mlade Varaždince/ke i posjetitelje/ce festivala Špancirfest.
  4. Host program – za vrijeme trajanja festivala Špancirfest, dio volontera će obavljati poslove vođenja i asistencije izvođačima iz službenog programa Špancirfesta u trajanju 10 dana.
  5. Art program – dio volontera će dobiti prostor za provedbu vlastitog zajedničkog dijela kreativnog i zabavnog umjetničkog programa za vrijeme trajanja festivala Špancirfest 2016.
  6. Slobodno vrijeme / animacija – u okviru termina slobodnog vremena, planiran je niz aktivnosti zajedničkih obilazaka turističkih i kulturnih destinacija u okolici Varaždina te u susjednim županijama s ciljem promocije dijela Hrvatske turističko-kulturne ponude.
  7. Promocija i vidljivost – vidljivost projekta će se osigurani nizom promotivnih aktivnosti koje obuhvaćaju izradu, pripremu tiskanih i video promotivnih materijala te njihovu distribuciju kanalima kao što je web stranica, društvene mreže te prezentacije projekta.