V.U.K.

Mladi bude Varaždin

S prvim prosincem i potpisom ugovora s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u provedbu je krenuo projekt Udruge mladih V.U.K. naziva “Mladi bude Varaždin”. 
Projekt će trajati godinu dana (do 31. studenog 2019.), a cilj mu je definiranim aktivnostima doprinijeti razvoju održivog tripartitivnog odnosa između mladih, organizacija mladih i za mlade te kreatora javnih politika s ciljem unaprjeđenja kvalitete života mladih u Varaždinu.

Projektom definirane aktivnosti su:
– mentorstvo mladih suradnika/ca na projektu za koordinaciju projekta kao ulog u kapacitete udruge kao mogućeg radnog mjesta i platforme za profesionalni razvoj njezinih članova/ica;
– organizacija događaja – FailFest, usmjerenog profesionalnim i životnim pogreškama koje su pojedince dovele do uspjeha;
– uspostava suradnje sa srednjim školama u Varaždinu s ciljem razvoja životnih vještina učenika/ca;
– početak rada na razvoju volonterskog programa V.U.K.-a s mladima te
– razvoj platforme za učinkovitije uključivanje i zagovaranje interesa mladih.

Partner na provedbi projekta je Grad Varaždin kao institucionalna podrška razvoju platforme za mlade, ulogu koju udruga V.U.K. održava već gotovo 15 godina svog postojanja.

Trenutno smo u toku potrage za logom koji će predstavljati projekt. Više detalja možete pronaći ovdje.

Više informacija na Facebook stranici i Instagramu