V.U.K.

O nama

Udruga mladih Varaždinski underground klub “V.U.K” osnovana je 2005. godine s ciljem da promiće, razvija i unaprijedi društveni položaj mladih, te potiče aktivnosti i razvija nezavisnu kulturu mladih u Varaždinu.

Područje djelovanja

 • Demokratska politička kultura
 • Kultura i umjetnost
 • Ljudska prava
 • Međunarodna suradnja
 • Održivi razvoj

Aktivnosti

 • Neformalno obrazovanje mladih
 • Informiranje mladih o aktualnostima
 • Promicanje primjera dobre prakse
 • Organizacija kulturnih i umjetničkih manifestacija
 • Praćenje javnih politika i uključivanje u procese donošenja odluka od interesa za mlade na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • Izdavačka djelatnost iz područja svojih djelatnosti

Sve to u područjima građanskog odgoja, prevencije nasilja, volonterstva, novih medija i medijske pismenosti, inovativnih audio-vizualnih kulturnih i umjetničkih praksi, ljudskih prava, društvene odgovornosti, urbane obnove, ekologije, održivog razvoja te društvenog poduzetništva.

Kontakt podaci

e-mail: info@udruga-vuk.org
web: http://udruga-vuk.hr
Facebook: UdrugaMladihVuk

OIB: 58939591174

Gdje smo?