Select Page

Udruga mladih V.U.K. od ožujka 2021. nalazi se na popisu članova GOOD inicijative

U GOOD inicijativi koja je pokrenuta 2008. godine, trenutno je okupljeno 55 organizacija civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima. GOOD inicijativa zalaže se za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa).

GOOD inicijativa približava građanski odgoj i obrazovanje mladima objašnjavajući njegove dimenzije: društvenu, ljudsko – pravnu, političku, kulturalnu, gospodarsku ili ekonomsku i ekološku te za svaku od njih nudi besplatne edukativne materijale za različite uzraste. Cilj je oblikovati savjesno, zdravo i odgovorno društvo orijentirajući se na mlađe generacije kako bi mladi od najranije dobi tijekom svojeg obrazovanja mogli steći kompetencije za jednostavnije i bezbolnije baratanje osnovnim pojmovima koji se tiču političke, medijske i financijske pismenosti, ljudskih prava i slično. 

Zbog svega navedenoga, Udruga V.U.K. ponosan je dio ove važne priče – jer vjeruje da građanski odgoj i obrazovanje ne smije biti pasivno učenje terminologije, već svakodnevan rad i dinamičan pristup sadržaju putem razgovora s mladima kroz strukturirani dijalog, panel rasprave, interaktivne radionice, lokalne i međunarodne projekte – ali i manje formalno druženje. 

Vučji pozdrav!

bl