Select Page

Udruga mladih V.U.K. postala dio GOOD inicijative

Udruga mladih V.U.K. od ožujka 2021. nalazi se na popisu članova GOOD inicijative.  U GOOD inicijativi koja je pokrenuta 2008. godine, trenutno je okupljeno 55 organizacija civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima. GOOD inicijativa...